maandag – dinsdag – woensdag (tot 12.05 uur) - donderdag en vrijdag                      

Voormiddag

Namiddag

08.30u - 09.20u 1ste lesuur 12.05u - 13.30u middagpauze
9.20u - 10.10u 2de lesuur 13.30u - 14.20u 5de lesuur
10.10u - 10.25u speeltijd 14.20u - 14.40u speeltijd
10.25u - 11.15u 3de lesuur 14.40u - 15.30 u 6de lesuur
11.15u - 12.05u 4de lesuur    

 

 

 

 

 

 

In het belang van de kinderen, de leerkrachten en de vlotte werking van de pedagogische activiteiten vragen we met aandrang om de kinderen niet te laat naar school te brengen (voor 8u.25) en niet te vroeg te komen afhalen op school (5 minuten voor het einde van de dag voor kleuters).

Nieuws uit 't Lessenaartje