Onze school is een kleine, goed gestructureerde basisschool waar uw kind tot en met het zesde leerjaar zonder problemen terecht kan.De kleinschaligheid draagt ertoe bij dat er in onze school een gezellige sfeer hangt die maakt dat leerlingen, leerkrachten, ouders en directie vlot en opbouwend met elkaar communiceren en omgaan. 

Het leuke aan onze school is dat iedereen er zo goed als iedereen kent. De kinderen kunnen dan ook rekenen op een benadering die voor de meesten heel deugddoend is. De kinderen voelen zich hierdoor bij ons geen nummer. Integendeel zelfs. Zij krijgen de nodige aandacht en voelen zich dra iemand waarmee wel degelijk wordt rekening gehouden. 

Hierdoor voelen de meeste kinderen zich goed in onze school en werken ze op hun beurt mee aan de uitbouw van een warme, vertrouwde omgeving waar het goed vertoeven is. Een plaats waar ze zich veilig, geborgen en gelukkig voelen zodat hun talenten tot maximale ontplooiing kunnen komen. 

Om het omgaan met elkaar onder de best mogelijke omstandigheden te kunnen laten verlopen, eisen wij wel dat de kinderen respect, eerbied en waardering opbrengen voor elkaars eigenheid. Ook de zorg voor elkaars materiaal, de gebouwen en de leefomgeving is een bekommernis waar iedereen de nodige aandacht aan moet besteden. 

In onze scholen bewaken wij steeds ons kwalitatief onderwijs en de positieve attitudevorming om de kinderen een opvoeding te geven tot vrije, sociale, milieubewuste mensen zodat ze later hun mannetje kunnen staan in de steeds evoluerende maatschappij.

 Binnen onze scholen wordt veel aandacht besteed aan zorg. Wij trachten gelijke kansen op maximale ontplooing te realiseren voor al onze leerlingen.

Kortom, we gaan voor waarde(n)vol onderwijs!

 

Klik hier om het pedagogisch project van het GO na te lezen.

Nieuws uit 't Lessenaartje